sâmbătă, 4 iunie 2016

Regulamentul taberei sau a evenimentelor cu cazare de noapte prin implicarea tinerilor voluntari ATOM
Buna desfășurare a taberelor nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include și necesitatea respectării stricte a unor reguli. Aceste reguli sânt esența comportamentului decent și responsabil al tinerilor în orice tabără. Sânt acte pe care doar în cadru organizat de tabără și sub supravegherea liderilor se pot însuși, atât teoretic cât și practic.
Prezentul regulament se impune tuturor tinerilor care participă la taberele organizate de Asociația Tinerilor Ortodocși din Moldova (ATOM) și sânt valabile la toate activitățile taberei și a evenimentelor ce are cazare.

1.       Tabăra ATOM este o tabără creștină ORTODOXĂ. Se interzice, prin urmare, folosirea unui limbaj injurios, comportamente neadecvate, consumul de alcool şi tutun.
2.       În dormitoare şi pe coridoare este obligatorie păstrarea curățeniei. Președintele taberei va fi anunțat de orice daune. În caz contrar, taberistul va plăti pentru reparații.
3.       În tabără nu sânt admise casetofoane, walk-man-uri, cd-playere, ipod-uri, radiouri, telefoane sau altă aparatură electronică. De asemenea, este interzisă aducerea de jucării proprii. În caz de neconformare personalul taberei nu este responsabil de eventuala pierdere sau dispariție a acestora.
4.       Nu este permisă aducerea sau folosirea de bricege, brichete, cuțite sau orice alt fel de obiecte care ar putea dăuna.
5.       În caz de accidentare sau îmbolnăvire a vreunui copil se va acorda primul ajutor, iar în cazul în care situația se agravează vor fi anunțați părinții şi se vor lua decizii împreună.
6.       Participarea la toate activitățile cu sârguință și hărnicie este obligatorie, făcând excepție doar cazurile în care tânărul nu poate participa datorită stării de sănătate.
7.       Pe teritoriul mănăstirii este obligatoriu să avem o ținută decentă (fetele - fuste și capul acoperit; băieții - pantaloni lungi și capul descoperit), să păstrăm liniștea atât în camere cât și afară.
8.       Toate activitățile culturale (cântatul la chitară) se desfășoară în timpul liber, într-un mod liniștit, fără a deranja liniștea publică.
9.       Se interzice părăsirea teritoriului taberei sau a grupului în timpul deplasărilor în oraș (oprirea la magazine) fără a înștiința Președintele taberei.
10.  Este obligatorie respectarea vicepreședinților (voluntarilor organizaționali pe perioada evenimentului) puși responsabili pe o activitate concretă sau ca supraveghetori pe liniște și bunul mers al activităților.
11.  Prezența la slujbe este obligatorie; absolut niciun membru ATOM nu iese din biserică și nu stă în altă parte decât în locul destinat lor pentru a se ruga.
12.  Toate discuțiile în timpul liber au loc în hol sau pe teritoriul, într-un mod liniștit, la orele rezervate pentru discuții.
13.  Categoric NU au voie ca fetele să intre în cameră la băieți sau băieșii în cameră la fete.
Cei care încalcă Regulamentul Taberei vor fi sancționați. Sancțiunile pot merge de la mustrări și până la eliminarea din tabără, iar pe viitor nu va putea să participe la taberele (activitățile ce include cazare de noapte) organizate de ATOM.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu