miercuri, 31 iulie 2013

ATOS a participat la concursul de micro-granturi pentru iniţiative ecologice

AO „CERTITUDINE” anunţă învingătorii concursului de micro-granturi pentru iniţiative ecologice lansat în cadrul proiectului EcoPaper finanţat de către Ambasada S.U.A. din Moldova în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Absolvenţi.


1.Motivaţie - s.Chişcăreni, r. Sîngerei (Buget: 920 MDL)
“Eşti ceea ce laşi în urmă” - Reabilitarea parcului central din s. Chişcăreni, r. Sîngerei

2.Asociaţia Obştească de Incluziune Socială a Familiilor cu Copii în Situaţii de Risc - or.Făleşti (Buget: 1000 MDL)
“Mediul: descoperă-l şi protejează-l” - Promovarea educaţiei ecologiei în rîndul tinerilor şi copiilor din or.Făleşti prin participarea lor activă la activităţi ecologice.

3.Tambur Romina - Satul Glinjeni,r-nul Falesti (Buget: 980 MDL)
“Protejarea mediului ambiant”- Scopul proiectului este de a spori nivelul de conștientizare şi protejare de către tineri a mediului înconjurător.

 4.Asociația Tinerilor Ortodocși din Sîngerei - s. Vrănești, r-nul Sîngerei (Buget: 1125 MDL)
“Un copac, un copil, un zâmbet” - Scopul proiectului este de a înverzi cu copaci parcul de agrement pentru copii și tineret din localitatea Vrănești.

luni, 29 iulie 2013

Reprezentanții Asociației ATOS în deplasare de lucru în or. Ungheni

     AO Asociația Tinerilor Ortodocși din Sângerei, au venit cu o programă de lucru și distractivă pe parcursul a 10 zile în or. Ungheni prin doi reprezentanți și anume, Vicepreședintele pe Tineret Bulgac Victor și Secretarul Gorea Vasile, care au împărtășit din experiența activităților desfășurate în r-nul Sângerei și au fost alături de un grup de tineri de inițiativă din or. Ungheni, pentru ai susține în organizarea și aici a unei asociații de tineret, care ar avea la bază aceleași principii și valori. 
     Tinerii reprezentanți au fost susținuți în activitățile sale de către Președintele Asociației Preot Vadim Corostinschi, care la moment duce activitate în raioanele Ungheni, Nisporeni, Hâncești și Călărași prin binecuvântarea Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni numit ca Președinte al Departamentului Eparhial Activitate Culturală și Activitate Pastorală pentru Tineret. 
     Reprezentanții au un program vast liturgic, frecventând slujbele zilnice de la Catedrala Episcopală Alexandru Nevski din or. Ungheni. Iar pentru a completa binele cu plăcutul, ei sânt ghidați de către un grup de tineri din oraș și totodată participă la activități distractive dimpreună.
     Toate cheltuielile au fost asigurate de către AO ATOS.

duminică, 28 iulie 2013

Biserica invită tinerii la conlucrare pe marginea moralităţii lor.

     O echipă de preoți, tineri cu inițiativă și dornici de a face o schimbare în societate și viața lor de zi cu zi, sau adunat Duminică în data de 28 iulie 2013 cu binecuvântarea Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în incinta episcopiei din or. Ungheni, pentru a discuta problemele tinerilor.
     Responsabil de această activitate a fost numit Preotul Vadim Corostinschi, Președinte al Departamentului Eparhial Activitate Culturală și Activitate Pastorală pentru Tineret. Părintele are experiență în acest domeniu, fiind Președintele AO Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Sângerei  şi a împărtăşit din activităţile săvârşite, alături de el fiind şi doi tineri activi din Sângerei Vicepreședintele ATOS pe Tineret Bulgac Victor și Secretarul Gorea Vasile.

joi, 25 iulie 2013

Totul despre proiectul - Orășelul copiilor din s. Vrănești


   AO Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Sîngerei, a participat la programa susţinută de către „FHI 360” denumirea Proiectului "Prin abilitatea Civică a Tinerilor - spre Comunităţi Participative", implimentat de către AO Centrul de Informare şi Susţinere a Tinerilor Economişti "Certitudine", Preşedinte Eugeniu Graur, primind finanţarea de către partea sus numită cu 5000 lei, 5000 lei din partea primăriei şi o altă sumă de 13855 lei din partea satului Vrăneşti care sau colectat de la locuitorii satului în constriurea unui orăşel a copiilor pentru localitatea Vrănești, r-nul Sîngerei. Sa colectat suma mai mare decât sa plănuit. Dar luînd în considerație și multe alte lucruri donate ca nisip, apă dulce, transport, alte materiale, suma ar reeși și mai mare. Totodată cu donație de 1000 lei a venit și asociația AO ATOS, contribuind la asfaltarea orășelul copiilor. În total sau colectat 24855 lei.

marți, 16 iulie 2013

Seminar la Bălți cu tinerii voluntari din regiunea nordului

     La data de 15 iulie 2013 în or. Bălţi a avut loc un seminar în cadrul proiectului ,, Prin abilitare civică a tinerilor spre comunitaţi participative”,        organizat de către AO CISTE ,,Certitudine”. Agenda zilei preconiza un program de trei ore, dar, graţie activismului participanţilor, discuţia demarată la ora 10:30 s-a incheiat la 14:15.
     A iniţiat acestă discuţie directorul AO CISTE ,,Certitudine”, Eugeniu Graur care a prezentat scopul, obiectivele proiectului, rezultatele proiectului şi asigurarea cumunitaţii iniţiativelor de abilitare civică a tinerilor: ,, Fondul pentru tineri, Bălţi”,

duminică, 7 iulie 2013

Lucrări la finisarea proiectului, parcul pentru copii și tineri


   În data de 3 iulie 2013 tinerii voluntari au depus ultimul efort de a finaliza lucrările pornite la proiectul pentru parcul de agrement pentru copiii și tineret din s. Vrănești r-nul Sîngerei. Tinerii au muncit, jucat și bucurat de activitățile efectuate, dar totodată și de ceea ce sa primit n final. Ei sânt mândri că au participat activ ca voluntari la acest proiect și promovarea lui.

   În timpul pauzelor ei au fost serviți cu popcorn și apă dulce de către Asociația ATOS pentru a se întări. Gluma și bunăvoirea au persistat pe tot parcursul zilei, mai ales când la tineri sau alăturat și copiii pentru ai ajuta în amenanjarea terenului pentru ei.