vineri, 9 noiembrie 2012

Mesajul de felicitare al preşedintelui raionului cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului


Dragi tineri, cu prilejul Zilei Tineretului, am deosebită onoare de a vă transmite cele mai sincere felicitări şi urări de bine!
Anume voi, tinerii, sunteţi resursă de energie, curaj, talent şi desigur acei arhitecţi ai viitorului!
Fiind cel mai sensibil segment al societăţii, tineretul are mereu nevoie de atenţie, ocrotire şi susţinere, totodată ei sunt  acele forţe dornice de participare şi promovare a celor mai frumoase valori. Trebuie să ştiţi că aveţi şanse egale de afirmare, indiferent de statutul social, abilităţi şi posibilităţi personale, fiind responsabili ca cetăţeni activi, trebuie doar să tindeţi spre realizarea scopurilor. Este în interesul nostru, a autorităţilor publice locale de a vă asigura acel mediu favorabil în care liber să vă exploraţi intelectul, cunoştinţele şi capacităţile profesionale, aici, în localităţile ţării! O dovadă este şi Strategia raională de Tineret în proces de elaborare, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, care are menirea să dezvolte domeniul tineret prin sporirea gradului de implicare şi participare la viaţa socială, economică şi culturală.
Vă îndemn să fiţi la fel de ingenioşi, plini de entuziasm, optimişti şi încrezuţi în propriile forţe, căci schimbarea  spre bine se va produce bineînţeles cu implicarea reciprocă şi în comun cu Voi!
Să aveţi parte de realizări fructuoase şi succese în tot ce depuneţi suflet!
Cu stimă și respect
Gheorghe MEAUN,
 preşedintele raionului Sîngerei

miercuri, 7 noiembrie 2012

Un zâmbet pentru copii! Grădiniţa Floricica

     Încă un zâmbet pe faţa copiilor şi a părinţilor şi aceasta datorită campaniei Un zâmbet pentru copii  pe care o promovează Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Sângerei. De data aceasta ei sau deplasat la grădiniţa Floricica din s. Vrăneşti, unde copiii au avut şi un festival Toamna de Aur, dar totuşi nu erau obosiţi şi dornici de a se juca şi munci cu voluntarii de la A.T.O.S.
     Cântecele, dansurile, poieziile şi voia bună a persistat pe tot parcursul întâlnirii date, unde şi voluntarii şi-au adus aminte de timpurile copilăriei lor.

luni, 5 noiembrie 2012

Dreptul la educație – perspectivă spiritualăÎntr-un fel tainic, nepriceput și neexplicitat rațional, Dumnezeu respectă voința omului, chiar și acea voință care refuză binele și preferă răul.

Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile... (Mt. 28,19)
În urmă cu două milenii, Apostolii de curând trecuți prin experiența Învierii, aud cuvintele lui Hristos: „mergând, învățați toate neamurile”. Erau cuvinte formulate în exigența unui veritabil Testament. Apostolii sunt invitați să-și asume exigența de a merge și de a învăța, iar din această asumare a lor s-a născut și încă se mai naște Biserica. Interesant este și faptul că Domnul trimite pe Apostoli la „toate neamurile”. Acest „toate” cuprinde în sine, fără excepție, făpturile umane ale acestei lumi, ca destinatari ai actului pedagogic al mântuirii.