vineri, 9 noiembrie 2012

Mesajul de felicitare al preşedintelui raionului cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului


Dragi tineri, cu prilejul Zilei Tineretului, am deosebită onoare de a vă transmite cele mai sincere felicitări şi urări de bine!
Anume voi, tinerii, sunteţi resursă de energie, curaj, talent şi desigur acei arhitecţi ai viitorului!
Fiind cel mai sensibil segment al societăţii, tineretul are mereu nevoie de atenţie, ocrotire şi susţinere, totodată ei sunt  acele forţe dornice de participare şi promovare a celor mai frumoase valori. Trebuie să ştiţi că aveţi şanse egale de afirmare, indiferent de statutul social, abilităţi şi posibilităţi personale, fiind responsabili ca cetăţeni activi, trebuie doar să tindeţi spre realizarea scopurilor. Este în interesul nostru, a autorităţilor publice locale de a vă asigura acel mediu favorabil în care liber să vă exploraţi intelectul, cunoştinţele şi capacităţile profesionale, aici, în localităţile ţării! O dovadă este şi Strategia raională de Tineret în proces de elaborare, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, care are menirea să dezvolte domeniul tineret prin sporirea gradului de implicare şi participare la viaţa socială, economică şi culturală.
Vă îndemn să fiţi la fel de ingenioşi, plini de entuziasm, optimişti şi încrezuţi în propriile forţe, căci schimbarea  spre bine se va produce bineînţeles cu implicarea reciprocă şi în comun cu Voi!
Să aveţi parte de realizări fructuoase şi succese în tot ce depuneţi suflet!
Cu stimă și respect
Gheorghe MEAUN,
 preşedintele raionului Sîngerei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu