Raionul Nisporeni


Vicepreședinte Nisporeni


Beschieru Maria


ok.ru: Beschieru Maria

În subordine filialele:

1. Filiala Nisporeni - Șef filială - 

4. Filiala Bărboieni - Șef filială - ok.ru: Mărgineanu Nina

5. Filiala Milești - Șef filială - 

6. Filiala Vărzărești - Șef filială - ok.ru: Podaru Maria