sâmbătă, 22 septembrie 2012

Sfinţirea Troiţei la Vrăneşti

     Când toamna s-a făcut simţită şi Domnul revarsă bogata sa milă asupra noastră prin ploaia care sa revărsat asupra noastră, totuşi sătenii satului Vrăneşti nu sau spăimântat şi după rugăciunile săvârşite la biserica din sat, au coborât la intrarea satului unde sa ridicat o faimoasă Troiţă într-un parc mic bine amenanjat.
     Prin coordonarea dintre preotul satului preot MARCEL  Dodul şi preşedintele Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Sângerei preot VADIM Corostinschi a fost înălţată această frumoasă Troiţă ctitorită de către dl. Botnari Victor şi ridicată de către voluntarii asociaţiei sus numite.

     La sărbătoarea de sfinţire a Troiţei date au participat un sobor de preoţi sus numiţi, şi stareţul mănăstirei Bocancea arhim. PAHOMIE Jugănaru şi iereu RODION Stoian şi diaconul ŞTEFAN.  Printre oaspeţii de onoare au fost preşedintele raional Meaun Gheorghe viceprimarul or. Sângerei dn. Lucia şi mulţi alţi creştin cu suflet mare care sânt bucuroşi de a ajuta în conlucrare şi de a face fapte bune.
     Totodată la această sărbătoare au fost decernaţi cu carnete de membru - voluntari ai asociaţiei sus numite Gorea Daniel, Spânu Mihaela, Botnaru Vladislav, Botnari Iuliana. Preşedintele ATOS a venit cu un cuvânt de mulţumire pentru toţi cei care au ajutat la ridicarea acestei Troiţe şi posibilitatea de a incadra şi mai mulţi tineri în activitatea de voluntariat şi deja cei care vor trece o examinare vor putea fi primiţi în sânul asociaţiei ca membri.
     Totodată au fost decernaţi cu diplome de Onoare ai Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din Sângerei pentru promovarea Ortodoxiei şi culturii noastre în rândul tinerilor, dl. Botnari Victor, ctitorul troiţei, dl. Meaun Gheorghe preşedintele r-nului Sângerei, dl. Vasile Doga primarul or. Sângerei şi a s. Vrâneşti, şi dl. Tabarcea Vitalie vicepreşedinte a r-nului Sângerei.
     Au fost instituiţi ca şefi de departamente al asociaţiei:
- Departamentul pelerinaje şi excursii, instruire foto şi video - preşedintele Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Sângerei, preot VADIM Corostinschi;
- Departamentul cunoaşterii şi aprofundării credinţei creştine - stareţul mănăstirei Bocancea arhim. PAHOMIE Jugănaru;
- Departamentul de istorie şi tradiţie străbună - preot Marcel Dodul;
- Departamentul de presă şi comunicare - Todosâ Tatiana;
- Departamentul de cântare bisericească - Dumitraşcu Ina;
- Departamentul de iconografie şi pictură religioasă - Dumitraşcu Sergiu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu