marți, 10 februarie 2015

Promovarea concursului Brain-Ring, la Seminarul Metodologic Republican „Școala și Biserica: parteneriat pentru educație”

     Marți, 10 februarie 2015, Direcția Metodică a Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, în colaborare cu Asociaţia pentru Educaţie Creştin-Ortodoxă și Liceul Teoretic „Miron Costin” din or. Florești, a organizat Seminarul metodologic republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”, ediția a IV-a cu genericul: „Strategii de dezvoltare a parteneriatului şcoală – familie – comunitate”, cu participarea Ministerului Educației al Republicii Moldova și a Institutului de Științe ale Educației. Toată ziua de lucru a fost împărțită în patru părți de activități.
    Partea a I-a: În sala festivă a liceului a fost prezentat un program festiv ce prezintă dragostea copiilor față de  mamă și lipsa pe care o simt prin plecarea părinților peste hotare  redând-o prin cântec, recital de poezie, etc...
     Partea a II-a:  Impactul activităților extracurricula în dezvoltarea parteneriatului școală – familie – comunitate: Moderatori: Constantin Medvețchi, Mariana Grosu, elevi ai LT „M. Costin” 
1. Buna desfășurare a parteneriatului Școală – Biserică. ÎPS Mitropolit Vladimir, rostis de Arh. Ioan MOȘNEGUȚU, după care au fost decorați mai mulți promotori ai religiei în școli printre care și dl. Corneliu Prepeliță, Metodolog din partea Direcției Învățământ Ungheni cu medalia Cuv. Paisie Velicicovski.
2. Cuvântul de salut al Prot. Ilie Munteanu, protopop al protopopiatului Florești 
3. Cuvântul de salut al președintelui raionului Florești, dl Ștefan Paniș 
4. Cuvântul de salut al dnei Corina Lungu, consultant superior la Ministerul Educației 
5. Educația moral-spirituală: realizări și perspective. Iurie Cernopischi, șeful D.E. Florești. 6. Educația începe prin credință în Dumnezeu. Galina Pleșca, directorul Gimn.Hârtop 
7. Educația religioasă – o necesitate pe tot parcursul vieții. I. Cibotaru, elevă din cl. a XII-a „B” 
8. Cartea religioasă față în față cu tehnologiile moderne. Prot. S. Boldirescu 
9. O carte pentru sufletul tău. Acad. N. Dabija; M. Șalaru, preș. AO„V. Militaru” 
     Partea a III-a:  Ateliere didactice: 
1. Strategii de dezvoltare a parteneriatului şcoală – familie – comunitate. (Moderator: dr. conf. cercet. R. Solovei, IȘE) 
2. Activități extracurriculare axate pe valorile morale, religioase și civice la nivel individual și de grup în viața unei comunități. Competențe în acțiune. (Moderatori: prot. N. Jelihovschi; prot. V. Corostinschi; prot. S. Boldirescu) 
3. Manifestarea facultăților sufletești. Aplicarea cunoștințelor obținute la Religie în rezolvarea problemelor de viaţă cotidiană. (Moderatori: T. Doibani, președintele AECO; pr. dr. A. Boenciuc; A. Levința, șef cab. Metodic, DM MM,) 
     Partea a IV-a: 15.25 – 16.00 Închiderea seminarului. Înmânarea certificatelor.
     La atelierul de lucru Prot. Vadim Corostinschi, Președintele Asociației Tinerilor Ortodocși din Moldova, a prezentat cel mai grandios proiect promovat de ATOM în rândul tinerilor: Sânt tânăr și doresc să mă manifest intelectual ediția II, prin concursul Brain-Ring. Promotorul proiectului a prezentat realizările de la prima ediție a concursului printr-un video pe care îl propunem și dv. și programa de activitate pentru ediția II.
     Din partea Episcopiei de Ungheni și Nisporeni au participat: prot. Andrei Ursoi, prot. Serghei Slănină, pr. Petru Caliga.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu