miercuri, 14 mai 2014

Echipele formate Brain-Ring din cadrul r-nului Ungheni

     Mai jos sânt afișate echipele de participare la concursul Brain-Ring din r-nul Ungheni. Concursul va avea loc cel mai posibil data de 21 mai în or. Ungheni, dar pentru orice eventualitate urmăriți saitul ca să fiți informați mai bine...rog ca fiecare echipă de mai jos prezentată să ne dea denumirea echipei ca să amplasăm la fiecare. Dacă sânt neclarități ne puteți contacta.



Nr.
localitatea
membrii
1.        
L.T.
M. Eminescu
Ursu Stefan
Barbăneagră Cristin,
Ursoi Ana,
Șoltoianu Alina,
Melincean Iulian,
Cezacenco Doina
2.        
L.T.
V. Alecsandri
FIVIDA
Dogotari Filipia 
Ciobanu Ana-Maria,
Curnuleac Inesa,
Andrușceac Victoria,
Luchița Igor,
Gușevatîi Daniela
3.        
L.T.
I.Creangă
Ermurache Felicia 
Gaibu Roberta
Lişciuc Ana
Lişciuc Maria
Bejan Nadejda
Dumitraş Carolina
4.        
L.T.
Asachi
Pîntea Ștefan 
Poia Valeriu
Covalciuc Sanda
Popovici Veronica
Ursu Anastasia
Patraşcu Dorina
5.        
Sculeni
Speranța
Istrati Victoria, 
Doroșenco Arcadie,
Colesnic Carolina,
Dediu Mădălina, 
Carp Cristina,
Grigoriță Iana
6.        
Gherman
VASILIADA
Ursu Maria
Secrieru Valeria
Lesanu Dinu
Siscov Gabriele
Ciomnschi Maria
Matei Ionela
Leca Alina
7.        
Todirești

Caliga Lidia
Ostopovici Anton
Caliga Gheorge
Croitoru Vica
Culeac Marina
Mamaligă Adriana
8.        
Gimnaziul Coreneşti
Zglavoc Dinu
Chirică Ion
Primac Petru
Zabei Doina
Nigară Lilian
Ungurean Patricia
9.        
Liceul Coreneşti
Romanciuc Iulian
Buga Daniela
Mămăligă Dumitru
Dumitraş Irina
Bugoi Daniela
Nisfoianu Viorica
10.     
Condrăteşti
Cojocari Ecaterina
Ceban Anatolie
Bodrug Teodora
Movileanu Ecaterina
Bodrug Tamara
Antoci Elena
11.     
Hîrceşti
Diaconu Ion
Dumitraş Nicoleta
Izăreanu Mihaela
Ciolacu Daniela
Chitoroagă Elena
Chirică Alexandrina
12.     
Grăseni
Văcăraş Mihaela
Moraru Loredana
Roman Diana
Spătaru Adelina
Gherboviţan Tatiana
13.     
Măcărești
Buza Efrosinia
Ungureanu Maria
Pîntea Ecaterina
Cozma-Adam Iulita
Pîntea Mirela
Beșliu Marina
14.     
Bumbăta
Chiruţa Maria
Boboc Anastasia
Rădianu Vladimir
Lavrob Nicoleta
Vizitiu Ana
Mihăileanu Mihai
15.     
Buşila
Cojocaru Vasile
Cozmulici Ion
Pancu Doina
Spătaru Ana-Maria
Cojocaru Adelina
Ivaşcu Ana-Maria
Andriuţă Violeta
16.     
Gimnaziul Frăsineşti
Buraga Ecaterina
Gheorghiţă Victor
Şaptelici Alexandru
Toma Galina
17.     
Gimnaziul Todireşti
Caliga Lidia
Ostapovic Anton
Caliga Gheorghe
Croitorul Vica
Culeac Mariana
Mamaliga Adriana
Martîniuc Ghorghe
18.     
Gimnaziul Floriţoaia Nouă
Saculţan Irina 
Cernei Maria
Tataru Cristina
Vrabie Valeria
Drăgan Carolina
Şovga Natalia
Boicu Iulia

    19
Chirileni
Duminică Cristina
Rotaru Ana
Chistruga Viorica
Trofim Victoria
Strungaru Adriana
Pulbere Alexandra
Muduc Veronica
20
Mănoilești

21 
Pîrlița

22
Unțești

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu