duminică, 9 noiembrie 2014

Seminarii: Existența unei alte lumi decât pe cea pe care noi o cunoaștem.


      Mulți oameni resping existența unei alte lumi și dimensiuni, decât pe cea care noi o cunoaștem, de aceea la seminarul din 09 noiembrie 2014, tinerii participanți au discutat anume despre acest lucru. Ce ne face pe noi oamenii să nu credem în existența raiului, sau a iadului? Pasivitatea lucrării noastre duhovnicești? sau totuși dorința de a nu fi ceva după moarte? O altă lume în care vom trăi veșnic, în bine sau în rău... Toată lucrarea noastră o începem de aici, din viața aceasta și cei care fac lucruri bune prin moarte trec la dezvoltarea acestora și ajung în rai și cei care fac lucruri indecente, trăind în păcat și care neagă existența lui Dumnezeu nu numai verbal, dar și prin faptele lor nesăbuite, ajung în rai. Această alegere persistă la fiecare.

      Un călugăr a fost întrebat de către un filosof despre măreția și puterea creatoare ale lui Dumnezeu:
      - Poate Dumnezeu să creeze o piatră într-atât de mare pe care El însuși să nu o poată ridica și dacă da, ce fel de Dumnezeu este El că nu o poate ridica, dar dacă nu, ce fel de Dumnezeu este El, că nu o poate crea așa de mare...
     Atunci călugărul zâmbind ușor ia spus:
     -Dumnezeu e atât de puternic că a creat o asemenea piatră foarte mare pe care el n-o poate ridica, dar a pus-o pe umerii fiecăruia dintre noi, oamenii. Această piatră este voința omului, care e atât de mare încât Dumnezeu nu dorește să o răstoarne, (ridice).
     Și după puțin timp călugărul a mai dat un răspuns:
     - La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. (Ioan 1, 1, 14) Și Creatorul a fost ținut în brațe de către creatură...
     La aceste cuvinte filosoful s-a rușinat și a plecat îngândurat pe calea lui.
     Această pildă a vieții ne urmărește și pe noi și la judecată vom fi judecați după alegerea care noi am făcut-o fiecare, fiindcă această piatră Dumnezeu în veci nu o va ridica.
     La seminar s-a discutat despre judecata noastră în particular și motivele pe care noi le aducem ca ideie de bază în a ne prezenta curați și cinstiți...
materialul video prezentat la seminar:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu